Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Partners/Distributors

գործընկերներբաշխիչներ

Բարձր տեխնոլոգիական ընկերությունը, որը կենտրոնացած է թեք լուսանկարչության վրա, շարունակում է նորամուծություններ կատարել:

  • Tsinghua համալսարան

  • Վուհանի համալսարան

  • Շանդոնգի համալսարան

  • Southwest Jiaotong Uninversity